Altaylı Ailesi 1959

Üst sıra sağdan sola: Enver, Fazilet, Sürreya, Şakir Bey, Rana, Oktay.
Alt sıra Sağdan sola: Cemal, Talat, Melek Hanım, Süheyla, Şükran.