Şakir Altaylı 20'li yıllar

Sağda duran Şakir Altaylı