ulku_altayli_03.jpgYaklaşık yedi yıl süren bir çalışma sonucu, yazarın başta Altaylı olmak üzere, aile bireyleriyle, yakın çevresiyle onu tanıyan arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler ve Türkistan, Türkiye, Almanya ile eski Sovyetler Birliği’nin son 50 yıllık tarihi konusunda yaptığı araştırmaların ürünü olan “Büyük Oyundaki Türk: Enver Altaylı” siz değerli konuklara tanıtılmış oluyor. Kitap 4 bölümden oluşuyor: ‘Türkistan’dan Türkiye’ye’; ‘Soğuğa Gönderilen Casus’; ‘Türkiye’den Türkistan’a’ ve ‘Altaylı Altaylı’yı Anlatıyor’.

Birinci bölümde Enver Altaylı’nın babası Şakir Altaylı’nın Sovyet esareti altındaki Özbekistan’dan kaçarak Türkiye’ye gelişi, Özbek Türkü olan Altaylı ailesinin Türkistan’daki kökleriyle Altaylı’nın çocukluk yılları anlatıyor. Kara Harp Okulu’nda Talat Aydemir’in darbe girişimine katılışı, Alpaslan Türkeş’le tanışması ardından Hukuk Fakültesi yılları ve İstanbul’daki gazetecilik dönemi yansıtılıyor.

res_enver_casus_01.jpgSoğuğa gönderilen Casus bölümü ise onun bizzat dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu Paşa tarafından MİT’e alınması ve Sovyetolog olarak Almanya’da eğitim görerek, Türk İstihbarat servisinde kurulan Sovyet egemenliğindeki Türk Dünyasıyla ilgili haber alma operasyonları birimindeki çalışmalarını içeriyor.

Üçüncü bölüm olan Türkiye’den Türkistan’a Altaylı’nın MİT’ten istifasıyla gelişen yaşam öyküsünün değişik bir dönemine ışık tutuyor. Türkeş’le işbirliği; Almanya’da parti müfettişliği; 12 Eylül askeri darbesiyle yurtdışına kaçış öyküsüyle, hakkında açılan çok sayıda soruşturmalar sonucu askeri cunta kararıyla vatandaşlıktan çıkarılış gibi önemli olaylar bu bölümün konusu.

demirel_ile_011.jpg1989’da SSCB dağılma süreciyle başlayan ve büyük güçlerin merkezi Orta Asya İle Kafkaslar olan Avrasya coğrafyasındaki siyasal-ekonomik rekabetleriyle mücadelelerini başlatan yeni Büyük Oyun’da Türkiye’nin de etkin biçimde rol almasını sağlayan Altaylı’nın Türkiye ile Türk cumhuriyetlerinde devler adına yaptığı çalışmalar; yeniden Türkiye’ye dönüş, vatandaşlığa kabulü; Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in yanında Türk cumhuriyetleri danışmanlığı gibi bugüne dek pek az insanın ayrıntılarını bildiği konular ilk kez kendisinin de tanıklığıyla ayrıntılı biçimde işleniyor.

Son bölüm Altaylı’yla İrfan Ülkü’nün yaptığı “Bir Ömrün Röportajı”nı içeriyor. Burada Enver Altaylı kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye, Türk Dünyası, enerji, 11 Eylül sonrası Orta Asya ve gelecekle ilgili stratejik projelerini ayrıntılarıyla değerlendiriyor.