1920 - 1960

Han (Altaylı) Ailesi Özbekistan’da, 1928 Şakir Altaylı 20′li yıllar Şakir Altaylı ve oğulları Oktay ve Enver 1946 Altaylı Ailesi 1959

       
   
1960 - 1980

Ankara’da Hukuk okurken MİT’de çalışırken Almanya’da 70′li yıllar - Almany’da1976 - Hergün Gazetesi’nde çalışırken

       
   
1980 - 2000

Azad Kerimi ile Afganistan Anıt Kabir’de Demirel ile Demirel ile
       
   
General Dostum ve Azad Kerimi ile Kerimov ile Nazarbayev ve Özal ile Nazarbayev ve Özal ile
       
   

Özal ile Özal ile